Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Normativa i Documents en Tramitació

Normativa i Ordenances en tramitació prèvia a la seua aprobació definitiva

En virtut de l'article 7e) de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, es publica a continuació tota la informació relativa als docuemnts de este Ajuntament que s'hagen de sotmetre a un període d'informació pública durant la seua tramitació:  

 

                                                  
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA PROPOSTA DE RECLAMACIÓ DEL SÒL URBÀ SITUAT EN L'ÀMBIT DE L'ANTIGA FACTORIA DE COINTRA MITJANÇANT UN PLA DE REFORMA INTERIOR

Termini de presentació de suggeriments o observacions a la modificació proposta del 15 de març al 15 d'abril de 2019, ambdós inclosos.

 

 
ORDENANÇA REGULADORA DE L'UTILITZACIÓ DEL SERVICI DE LUDOTECA
  • Consulta pública prèvia. Termini de presentació de suggeriments o observacions a la modificació proposta del 06 al 21 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

 

 
ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES DE NATURALESA URBANA PER A L'EXERCICI 2019
  • Modificació de l'ordenança aprovada provisionalment per acord adoptat en sessió de Ple celebrat el 28 de maig de 2018.
  • Edicte d'aprovació inicial de la modificació publicat al BOP.
  • Edicte d'aprovació definitiva de la modificació publicat al BOP.

 

 
ORDENANÇA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS I PRESTACIÓ DE SERVICIS DE CARÀCTER CULTURAL, ESPORTIU, EDUCATIU I ANÀLEG
  • Modificació de l'ordenança aprovada provisionalment per acord adoptat en sessió de Junta de Govern Local celebrada el 21 de maig de 2018.
  • Edicte d'aprovació inicial de la modificació del 21-05-2018 publicat al BOP.
  • Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del 21-05-2018 publicat al BOP.
  • Modificació de l'ordenança aprovada provisionalment per acord adoptat en sessió de Junta de Govern Local celebrada el 16 de juliol de 2018.
  • Edicte d'aprovació inicial de la modificació del 16-07-2018 publicat al BOP.

 

 
PROPOSTA D'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES VIVENDES MUNICIPALS QUE ES DESTINEN A LAS CESIÓ COM A VIVENDA SOCIAL

 

 
 
PROPOSTA D'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS, MILLORES D'ACCESSIBILITAT I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN EDIFICIS EXISTENTS